Aybitak

Eğitim

Isıl İşlem ve Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Isıl İşlem ve Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Metal malzemelere ait özelliklerin ortaya çıkmasında kuşkusuz en önemli etken bu malzemelere uygulanan ısıl işlemlerdir. Isıl işlem;  kalıp, otomotiv, beyaz eşya, makina, savunma, havacılık,  nükleer ve medikal sanayi başta olmak üzere, birçok sektörde kullanılan malzemelerin mekanik, kimyasal, içyapı ve yüzey özelliklerini iyileştirmek amacıyla yapılan bir dizi işlemi içermektedir.

 

Isıl işlem genellikle, parça üretim sürecinin son aşamalarında yer alan bir süreçtir. Dolayısıyla ısıl işlem sonrasında uygun olmayan bir ürünle karşılaşma o aşamaya kadar harcanan bütün emeklerin zayi olması anlamına gelmektedir. Bu kayıpların başında özellikle malzeme, enerji, işçilik ve kaybedilen zaman gelir. Tüm bu nedenlerden ötürü, malzeme özellikleri, ısıl işlem öncesi parçaya uygulanan operasyonlar, kullanım sırasında malzemeden beklenen özellikler ve müşteri isteklerinin doğru anlaşılması gibi hususlar ısıl işlemin sonucunu doğrudan etkileyen faktörlerdir. Dolayısı ile maliyet-zaman-performans açısından başarılı ısıl işlem sonuçlarının elde edilmesinde hangi parametrelere dikkat edilmeli konusu son derece önemli olup, bu konuda bilgi ve farkındalığın artırılması hem ısıl işlem müşterilerinin hem de ısıl işlemcilerin faydasına olacaktır.

 

AYBİTAK, malzemelere uygulanan ısıl işlem türleri, mevcut ısıl işlem prosesleri, uygulanabilecek alternatif ısıl işlem prosesleri, yeni ısıl işlem prosesleri ile doğru ve başarılı ısıl işlemin ipuçları konularında İleri Seviye Isıl İşlem Teknolojileri Eğitimleri vermektedir. Böylece endüstriyel olarak kullanılan çeliklerin özelliklerinde gelişmeler ve bu gelişmeye bağlı olarak performans artışları sağlamak hedeflenmektedir.

 

AYBİTAK üstlendiği misyon gereği ülkemize farkındalık ve yüksek katma değer yaratmak için ısıl işlem teknolojileri ile ilgili aşağıda belirtilen alanlarda ileri seviye eğitimler vermektedir.

 

Çelikler İçin Uygun Isıl İşlem Belirleme Parametreleri

Başarılı Isıl İşlem İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Çelik Ve Demir-Karbon Faz Diyagramı

TTT Ve CCT Diyagramları ve Alaşım Elementlerinin Etkisi

Sertleşebilirlik Kavramı-Jominy  Diyagramı

Isıl İşlem Teknolojilerinde Yeni Uygulamalar

Yüksek Teknolojili Uygulamalar

Isıl İşlem ve Türleri

Vakum Altında Sertleştirme

Vakum Altında Sert Lehimleme (Vacuum Brazing)

Nükleer Malzemelere Uygulanacak Isıl İşlemler

Normalizasyon

Tavlama

Gerilim Giderme

Yaşlandırma, Çökelme Sertleşmesi

Homojenleştirme

Islah

İndüksiyon 

Sementasyon ve Karbonitrasyon

Nitrasyon ve Nitrokarbürizasyon

Oksidasyon 


Eğitim Talepleriniz İçin Tıklayınız

Fikri temelleri 2010 yılında atılan ve bu yıllarda daha çok eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle çalışmalarına başlayan, toplumumuzun eğitim kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir endüstriyel gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kuruluş olma vizyonunu benimseyen AYBİTAK Bilim ve İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme, araştırma, geliştirme ve inovasyon yetkinliklerini kullanarak bilim

detay
İrtibat Bilgileri
Adres

Gümüşpınar Mah. Atatürk Cad. Zühre Sok. Gazoğlu İş Merkezi No:4 Kat:2 34880 Soğanlık-Kartal İstanbul

Telefon

Tel: +90 216 451 31 16 Gsm: +90 532 407 57 65

Email

aybitak@aybitak.com

detay