Aybitak

Danışmanlık

Çelik Malzemelerin Satınalma, Satış ve Pazarlama Stratejileri Danışmanlığı

Çelik Malzemelerin Satınalma, Satış ve Pazarlama Stratejileri Danışmanlığı

Satın alma; mal alımı, hizmet temini ve yapım işlerinde; şirketin, proje hedeflerinin ve amaçlarının detaylı bir şekilde açıklanması, rekabette adillik, doğruluk ve şeffaflığın sağlanması, ekonomiklik ve paranın en etkin kullanımının sağlanması gibi kriterlerin dikkate alınarak ihtiyaç duyulan alım işlevinin zamanında gerçekleştirilmesi işlemidir. Diğer ifadeyle, sisteminin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin en uygun fiyat ve kalite ile güvenilir kaynaklardan temin edilmesi şeklidir.

Küresel rekabet ortamında satınalma faaliyetleri işletmeler için stratejik bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda yurt içi ve uluslararası tedarikçilerin bulunması, onlarla olan ilişkilerin yönetilmesinden, pazarlık süreçlerine, tedarikçi ilişkilerinden satınalma pazar araştırmasına kadar bir dizi faaliyet sürekli bir dinamizm halindedir. Satınalma yönetimi eğitimi, satınalma süreç ve dinamiklerinin işletme rekabet avantajı içerisinde doğrudan rol oynadığını vurgulamaktadır.


AYBİTAK tüm satınalma süreçlerindeki problemlere etkin çözümler üretmek, firmalarda yeni ve daha etkili bir satınalma yaparak işletmenin kurumsal performansı arttırmak amacıyla İleri Satınalma Danışmanlık hizmeti vermektedir.

AYBİTAK üstlendiği misyon gereği işletmelerin satınalma süreçlerinin daha etkin yönetebilmesi ve işletme kârlılığı için satınalma stratejileri ile ilgili aşağıda belirtilen alanlarda ileri seviye danışmanlık hizmeti vermektedir.

Satınalma Kavramı

Satınalmanın Görev ve Tanımları

İyi Bir Satınalmacının Özellikleri

Satınalmanın İşletmedeki Konumu

Tedarikçi Kültürü Oluşturma

Satınalmada Pazarlık Müzakere Kavramı

Pazarlık Planlaması ve Pazarlığa Hazırlanma

Sözleşme Çeşitleri, İçeriği, Genel Maddeler ve Sözleşme Kontrolü

Profesyonellik ve Etik

Stratejik Satınalma Yönetimde Temel Kavramlar ve Araçlar

Stratejik Satınalma Özellikleri ve Stratejik Süreç Yönetimi

Satınalma - Lojistik Operasyonları ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Tanımı ve Temel Fonksiyonları

Talep ve Sipariş Yönetimi

Tedarik Zincirinde Karmaşa ve Önleme Yolları

Sevkiyat ve Dağıtım

Lojistik Faaliyetleri ve Lojistikte Verimlilik

Stokları Etkileyen Faktörler, Stok Maliyeti ve Riskleri

Tam Zamanında Satınalma Şartları ve Kısıtlamaları

İşletme Kaynak Planlaması

E-Satınalma


Satış ve Pazarlama; Günümüzün dinamik iş dünyasında, artan global ve yerel rekabet koşullarında, güven duygusu yaratarak, farklı seviyedeki satış ve pazarlama uzmanlarının iletişim, ikna ve satış verimliliğini olumlu etkileyerek performans artışı sağlamak böylece, başarılı satış hedeflerini gerçekleştirmek ve yeni müşteriler kazanmak amacıyla ileri satış ve pazarlama stratejileri konularında araştırma çalışmaları düzenlenmektedir.

AYBİTAK gerçekçi projeler üreterek bunları hayata geçirme alanlarındaki problemlere etkin çözümler bulmak, firmalarda yeni iş kolları oluşturma, yeni müşteriler bulma ve mevcut müşterilerle ilişkileri geliştirmek ve tüm bunlara bağlı olarak kurumsal performansı arttırmak amacıyla İleri Satış ve Pazarlama Stratejileri Danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

AYBİTAK üstlendiği misyon gereği işletmelere yüksek katma değer yaratmak için İleri Satış ve Pazarlama Stratejileri ile ilgili aşağıda belirtilen alanlarda ileri seviye danışmanlık hizmeti vermektedir.

Günümüz Rekabet Şartlarında Değişen Pazarlama ve Satış Stratejileri

Satış ve Pazarlama Stratejileri ve Hedefleri Belirleme Teknikleri

Satış ve Pazarlama Görüşmelerinde Planlama

Başarılı Satış ve Pazarlama Görüşmeleri Yapma Yöntemleri

Satış ve Pazarlama İletişim Süreci

Profesyonel Satışçının ve Pazarlamacının Temel Özellikleri

Satış ve Pazarlama Tarzı Belirleme ve Etkili Satış ve Pazarlama Stilleri

Satış ve Pazarlama Uygulamaları ve Kampanyalar

Profesyonel Satış ve Pazarlamada İkna Yöntemleri

Satış ve Pazarlamada Etkin Müzakere Teknikleri

Satış ve Pazarlama Ekibi Yönetimi

Satış ve Pazarlamada Kurumsal Müşteri İletişimi

Proje Bazlı Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama Denetim, Raporlama ve Risk Yönetimi

Sektörel Değerlendirmeler

Pratik Satış ve Pazarlama Uygulama Örnekleri

Danışmanlık Talepleriniz İçin Tıklayınız

Fikri temelleri 2010 yılında atılan ve bu yıllarda daha çok eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle çalışmalarına başlayan, toplumumuzun eğitim kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir endüstriyel gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kuruluş olma vizyonunu benimseyen AYBİTAK Bilim ve İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme, araştırma, geliştirme ve inovasyon yetkinliklerini kullanarak bilim

detay
İrtibat Bilgileri
Adres

Gümüşpınar Mah. Atatürk Cad. Zühre Sok. Gazoğlu İş Merkezi No:4 Kat:2 34880 Soğanlık-Kartal İstanbul

Telefon

Tel: +90 216 451 31 16 Gsm: +90 532 407 57 65

Email

aybitak@aybitak.com

detay