Hakkımızda

Hakkımızda

Fikri temelleri 2010 yılında atılan ve bu yıllarda daha çok eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle çalışmalarına başlayan, toplumumuzun eğitim kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir endüstriyel gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kuruluş olma vizyonunu benimseyen AYBİTAK Bilim ve İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme, araştırma, geliştirme ve inovasyon yetkinliklerini kullanarak bilim ve teknoloji üretiminde lider olmayı hedeflemektedir. Ulusal öncelikler doğrultusunda akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak için yenilikçi çalışmalar yapmakta bu çalışmalar doğrultusunda eğitim, danışmanlık hizmetleri vermekte ve yayınlar hazırlamaktadır.

 

Sahip olduğu araştırma kabiliyeti, kapasitesi ve araştırma alt yapısı ile ileri teknoloji dünyasının öncü kuruluşlarından olmayı hedefleyen AYBİTAK, müşteri odaklı yaklaşımı ile kamu, savunma ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile akademik kurumlara özgün çözümler sunmaktadır. Bu çözümlerini temel araştırma, uygulamalı araştırma ve geliştirme, kitap ve yayın hazırlama, teknoloji transferi, inovasyon, sistem ve tesis kurma, profesyonel danışmanlık ve ileri seviye eğitim çalışmaları ile gerçekleştirmektedir.

 

Misyon:

Yurt içi ve yurt dışındaki işbirliği içinde olduğu firmalara katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir hizmet ve çözümler sunmak. Ürettiği değerler ile ülkemizin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltıp, küresel hedeflerine ulaşmasında güven duyulan, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynayan bir ileri teknoloji, eğitim ve danışmanlık firması olmak.

Vizyon:

Ürettiği değerler ile ülkemizin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı, paylaşımcı, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı, referans alınan ileri teknoloji, eğitim ve danışmanlık firması olmak.

 

AYBİTAK üstelendiği misyon ve vizyon gereği aşağıda belirtilen alanlarda profesyonel çözümler üreterek ileri seviyede hizmet vermektedir.


Yayın Hazırlamak

Bilim ve İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme

Eğitim

Danışmanlık

Endüstriyel Test ve Analiz

İş Sağlığı ve Güvenliği