Aybitak

Danışmanlık

İleri Satınalama Danışmanlığı

İleri Satınalama Danışmanlığı

Satın alma; mal alımı, hizmet temini ve yapım işlerinde; şirketin, proje hedeflerinin ve amaçlarının detaylı bir şekilde açıklanması, rekabette adillik, doğruluk ve şeffaflığın sağlanması, ekonomiklik ve paranın en etkin kullanımının sağlanması gibi kriterlerin dikkate alınarak ihtiyaç duyulan alım işlevinin zamanında gerçekleştirilmesi işlemidir. Diğer ifadeyle, sisteminin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin en uygun fiyat ve kalite ile güvenilir kaynaklardan temin edilmesi şeklidir.

Küresel rekabet ortamında satınalma faaliyetleri işletmeler için stratejik bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda yurt içi ve uluslararası tedarikçilerin bulunması, onlarla olan ilişkilerin yönetilmesinden, pazarlık süreçlerine, tedarikçi ilişkilerinden satınalma pazar araştırmasına kadar bir dizi faaliyet sürekli bir dinamizm halindedir. Satınalma yönetimi eğitimi, satınalma süreç ve dinamiklerinin işletme rekabet avantajı içerisinde doğrudan rol oynadığını vurgulamaktadır.


AYBİTAK tüm satınalma süreçlerindeki problemlere etkin çözümler üretmek, firmalarda yeni ve daha etkili bir satınalma yaparak işletmenin kurumsal performansı arttırmak amacıyla İleri Satınalma Danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

AYBİTAK üstlendiği misyon gereği işletmelerin satınalma süreçlerinin daha etkin yönetebilmesi ve işletme kârlılığı için satınalma stratejileri ile ilgili aşağıda belirtilen alanlarda ileri seviye danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Satınalma Kavramı

Satınalmanın Görev ve Tanımları

İyi Bir Satınalmacının Özellikleri

Satınalmanın İşletmedeki Konumu

Tedarikçi Kültürü Oluşturma

Satınalmada Pazarlık Müzakere Kavramı

Pazarlık Planlaması ve Pazarlığa Hazırlanma

Sözleşme Çeşitleri, İçeriği, Genel Maddeler ve Sözleşme Kontrolü

Profesyonellik ve Etik

Stratejik Satınalma Yönetimde Temel Kavramlar ve Araçlar

Stratejik Satınalma Özellikleri ve Stratejik Süreç Yönetimi

Satınalma - Lojistik Operasyonları ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Tanımı ve Temel Fonksiyonları

Talep ve Sipariş Yönetimi

Tedarik Zincirinde Karmaşa ve Önleme Yolları

Sevkiyat ve Dağıtım

Lojistik Faaliyetleri ve Lojistikte Verimlilik

Stokları Etkileyen Faktörler, Stok Maliyeti ve Riskleri

Tam Zamanında Satınalma Şartları ve Kısıtlamaları

İşletme Kaynak Planlaması

E-Satınalma


Danışmanlık Talepleriniz İçin Tıklayınız

Fikri temelleri 2010 yılında atılan ve bu yıllarda daha çok eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle çalışmalarına başlayan, toplumumuzun eğitim kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir endüstriyel gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kuruluş olma vizyonunu benimseyen AYBİTAK Bilim ve İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme, araştırma, geliştirme ve inovasyon yetkinliklerini kullanarak bilim

detay
İrtibat Bilgileri
Adres

Gümüşpınar Mah. Atatürk Cad. Zühre Sok. Gazoğlu İş Merkezi No:4 Kat:2 34880 Soğanlık-Kartal İstanbul

Telefon

Tel: +90 216 451 31 16 Gsm: +90 532 407 57 65

Email

aybitak@aybitak.com

detay