Aybitak

Danışmanlık

Genel Bilgi

Genel Bilgi

Globalleşen dünya ile birlikte sınır tanımayan rekabet; kaliteyi, gelişimi ve bilginin etkin yönetimi ve kullanımını her alanda zorunlu kılmaktadır. Dünyadaki bu değişim işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda etkin ve verimli olmalarını, bir başka deyişle “kendi alanlarında en iyi olmalarını” kaçınılmaz kılmaktadır. Bu da işletmeleri hızlı bir değişim ve dönüşüme yönlendirmektedir. Teknolojik gelişimin baş döndüren hızı, mevcut yatırımları ve verimliliği artırırken, yeni teknolojilere entegre olmayı da zorunlu kılmaktadır. Rekabet gücü ile bilgi teknolojilerini etkin kullanma arasındaki doğrusal ilişki, iyi planlanmış, tasarlanmış, kurulmuş ve kesintisiz hizmet veren bir bilgi teknolojisi altyapısını zorunlu kılmaktadır. Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimiz, teknoloji bilgisi, entegrasyon deneyimi ve mühendislik alan uzmanlığı ile doğru altyapılara sahip olmanızı sağlıyor.

 

AYBİTAK Bilim ve İleri Teknoloji Danışmanlığı hizmetlerimiz açık iletişim, etkin koordinasyon ve yakın işbirliği amacı taşımaktadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

 

Ürün, proses ve teknolojiler için analiz, tasarım, modelleme, planlama faaliyetleri

Farklı veya aynı ürün, proses ve teknolojilerin bir arada kullanılması ile gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleri

İhtiyaç analizi, kapasite planlaması, proje planlarının oluşturulması ile altyapı analizleri sonrasında tasarımı gerçekleştirmek ve oluşturmak

Altyapı danışmanlık faaliyetleri ve projeleri

Olağanüstü durum yapılandırma danışmanlık ve projelendirme hizmetleri

 

AYBİTAK olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren, orta ve büyük ölçekli firmalar için kapsamlı bir ürün, proses ve teknoloji danışmanlığı hizmeti sunmaktayız. Bu bağlamda aşağıda belirtilen alanlarda ileri seviye bireysel ve kurumsal danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

 

İleri Malzeme Danışmanlığı

İleri Isıl İşlem Danışmanlığı

İleri Kalıp Teknolojileri Danışmanlığı

İleri Yüzey İşlem Teknolojileri Danışmanlığı

İleri Kesici Takım Malzemeleri Danışmanlığı

Metalografi Danışmanlığı

İleri Hasar Analizleri Danışmanlığı

İleri İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

Sistem Kurma- İş Geliştirme- Süreç Yönetim Danışmanlığı

İleri Satış ve Pazarlama Danışmanlığı

İleri Satınalma Danışmanlığı

Portföy Danışmanlığı


Danışmanlık Talepleriniz İçin Tıklayınız

Fikri temelleri 2010 yılında atılan ve bu yıllarda daha çok eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle çalışmalarına başlayan, toplumumuzun eğitim kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir endüstriyel gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kuruluş olma vizyonunu benimseyen AYBİTAK Bilim ve İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme, araştırma, geliştirme ve inovasyon yetkinliklerini kullanarak bilim

detay
İrtibat Bilgileri
Adres

Gümüşpınar Mah. Atatürk Cad. Zühre Sok. Gazoğlu İş Merkezi No:4 Kat:2 34880 Soğanlık-Kartal İstanbul

Telefon

Tel: +90 216 451 31 16 Gsm: +90 532 407 57 65

Email

aybitak@aybitak.com

detay