Aybitak

Eğitim

Genel Bilgi

Genel Bilgi

  • Yurt içinde ve dışında ileri teknolojiler konularında yapılan endüstriyel çalışma, teknolojik gelişme, bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarının ciddi bir şekilde takibiyle bu konuda ulusal bazda kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları düzenlemek, kitap, dergi, makale ve benzeri yayım çalışmaları ile ülkemizde farkındalık ve davranış değişikliği yaratmak AYBİTAK’ın temel hedeflerindendir.

 

Özellikle mühendislik bilimleri, metalurji ve malzeme mühendisliği alanlarında ileri teknolojiye dayalı yeni nesil malzeme, proses, yöntem, sistem ve ürünlerin sanayi ve eğitim kuruluşlarınca bilinirliğini artırmak, küresel entegrasyonu sağlamak ve ülkemize katma değer yaratmak için ileri seviye kurumsal ve bireysel eğitimler düzenlenmektedir.

 

Bu eğitimler ile ulusal ve yabancı sanayi, teknoloji ve endüstriyel ürünlerin nitelik, nicelik ve etkinlik durumları ve etkileri konularında ürüne ve proseslere yönelik çalışmalar yapılarak faydalı modeller geliştirilmektedir.

 

AYBİTAK tarafından bireysel ve kurumsal olarak aşağıdaki konularda ileri seviye eğitimler verilmektedir.

Çelik Malzemeler ve Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Isıl İşlem ve Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Hasar Analizi İleri Seviye Eğitimleri

Savunma Sanayi Malzemeleri Isıl İşlemleri ve Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Havacılık ve Uzay Sanayi Malzemeleri İleri Seviye Eğitimleri

Kalıp Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Otomotiv Malzeme ve Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Alüminyum Alaşımları Isıl İşlemi ve Malzeme Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Süper Alaşımlar Isıl İşlemi ve Malzeme Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Zırh Çelikleri Isıl İşlemi ve Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Sac Malzemeler ve Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Titanyum Alaşımları Isıl İşlemi ve Malzeme Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Kaynak Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Metalografi ve Uygulama Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Kaplama ve Yüzey İşlem Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Korozyon ve Korunma Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Maraging Çelikleri ve Malzeme Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Çelik Malzemelerin Satınalma, Satış ve Pazarlama Stratejileri Eğitimi

İleri Kesici Takım Malzeme Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

İş Güvenliği ve Sağlığı İleri Seviye Eğitimleri

Eğitim Talepleriniz İçin Tıklayınız

Fikri temelleri 2010 yılında atılan ve bu yıllarda daha çok eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle çalışmalarına başlayan, toplumumuzun eğitim kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir endüstriyel gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kuruluş olma vizyonunu benimseyen AYBİTAK Bilim ve İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme, araştırma, geliştirme ve inovasyon yetkinliklerini kullanarak bilim

detay
İrtibat Bilgileri
Adres

Gümüşpınar Mah. Atatürk Cad. Zühre Sok. Gazoğlu İş Merkezi No:4 Kat:2 34880 Soğanlık-Kartal İstanbul

Telefon

Tel: +90 216 451 31 16 Gsm: +90 532 407 57 65

Email

aybitak@aybitak.com

detay