Aybitak

Eğitim

Metalografi ve Uygulama Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Metalografi ve Uygulama Teknolojileri İleri Seviye Eğitimleri

Malzemelerin tüm fiziksel, kimyasal elektronik, mekanik vb. özellikleri, bileşimlerinin ve üretim yöntemlerinin yanı sıra içyapıları (mikroyapı) ile doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla, üretimde kalite kontrolü, yeni malzemelerin geliştirilmesi, dayanıklılık, hasar nedenini araştırma gibi olaylarla karşılaşıldığında, malzemelerin içyapısı hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Metallerin içyapısını (mikroyapısını) inceleyen bilim dalına "Metalografi" denir. Metalografi mm düzeyindeki büyüklüklerden mikron altı büyüklüklere kadar bir aralıkta faaliyet gösterir. Bu faaliyetler, malzeme bilimi, fizik, kimya, mekanik, termodinamik, faz diyagramı, enerji gibi bir çok saha ile ilgilidir; dolayısıyla, metalografi disiplinler arası bir branş olarak görülür.

 

Malzemelerin mikroyapısını/içyapısını incelemede amaç, malzemede mevcut faz tanelerinin tür, miktar, boyut, şekil ve yer dağılımı ile genel olarak yapı kusurlarının ( çatlak, porozite, segregasyon metalik olmayan kalıntılar vb.) cinsini ve miktarını saptamaktır. AYBİTAK, malzeme bilimi ve özellikle metal malzemeler açısından son derece önemli olan metalografi teknikleri konusunda ileri metalografi eğitimleri vermektedir.

 

AYBİTAK üstlendiği misyon gereği ülkemize yüksek katma değer yaratmak için metalografi teknikleri ile ilgili aşağıda belirtilen alanlarda ileri seviye eğitimler vermektedir.

 

Numune Hazırlama

Dağlama ve Dağlama Ayraçları

Makro ve Mikro İnceleme

Optik/Işık Mikroskobu Görüntüleme

Kantitatif Metalografi

Elektron Mikroskobu Görüntüleme


Eğitim Talepleriniz İçin Tıklayınız

Fikri temelleri 2010 yılında atılan ve bu yıllarda daha çok eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle çalışmalarına başlayan, toplumumuzun eğitim kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir endüstriyel gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kuruluş olma vizyonunu benimseyen AYBİTAK Bilim ve İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme, araştırma, geliştirme ve inovasyon yetkinliklerini kullanarak bilim

detay
İrtibat Bilgileri
Adres

Gümüşpınar Mah. Atatürk Cad. Zühre Sok. Gazoğlu İş Merkezi No:4 Kat:2 34880 Soğanlık-Kartal İstanbul

Telefon

Tel: +90 216 451 31 16 Gsm: +90 532 407 57 65

Email

aybitak@aybitak.com

detay