Aybitak

Bilim ve İleri Teknolojiler Araştırma

Genel Bilgi

Genel Bilgi

AYBİTAK Bilim ve İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme Merkezi öncelikle bilim ve sanayi alanında gerçekleştirilen her türlü ileri teknoloji uygulama ve araştırmalarda çözüm ortağı olarak rol almak üzere çalışmalarını yürüten bir merkezdir. Bu bağlamda kamu ve özel sektörün araştırma gereksinimlerine yanıt verecek ve multidisipliner bilimsel araştırmaların yapılabileceği nitelikte araştırma alt yapısı ile yenilikçi teknolojileri izleyen, uygulayan, ülkemiz ve dünya pazarına teknoloji sunan bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.

AYBİTAK, bu hedefleri gerçekleştirebilmek doğrultusunda, ilerleyen dönemde yapacağı yatırımlar ile altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip Türkiye'nin önde gelen endüstriyel test ve analiz laboratuvarlarından biri olmayı amaç edinmiştir. Dolayısıyla mevcut ve olası gelişmeleri yakından takip ederek yatırımlar yapıp kendini sürekli geliştiren yenilikçi ve katılımcı bir anlayış benimsemektedir.

AYBİTAK aşağıda belirtilen departman ve alanlarda Bilim ve İleri Teknoloji Araştırma çalışmalarını yürütmektedir.

Çelik Teknolojileri Araştırma Akademisi

Isıl İşlem Teknolojileri Araştırma Akademisi

Kalıp Teknolojileri Araştırma Akademisi

Yüzey İşlem Teknolojileri Araştırma Akademisi

İleri Kesici Takım Malzemeleri Araştırma Akademisi

Metalografi Teknikleri Araştırma Akademisi

Hasar Analizleri Araştırma Akademisi

 İleri Satış ve Pazarlama Stratejileri Araştırma Akademisi


AYBİTAK’ın üstlendiği ana misyon ve vizyon gereği Bilim ve İleri Teknolojiler Araştırma konularındaki stratejik hedefleri:


Türkiye’de yetişmiş insan gücünün, mühendisilik ve bilimsel-teknik altyapının ileri teknolojilere dayalı yeni nesil malzeme, proses, sistem ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar kapsamında bir araya getirilmesini sağlamayı ve bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan teknik imkânlara sahip ileri teknoloji laboratuvarları kurmayı, ar-ge programları geliştirmeyi ve uygulamayı,


Sanayinin ve buna bağlı olarak toplumun ileri teknolojiler ile ilgili beklentilerinin karşılanması için ürüne, prosese, sisteme yönelik ve ileri teknoloji temelli ar-ge çalışmaları yaparak, endüstriye, ulusal ekonomiye ve bilimsel birikime katkı sağlamayı,


Özellikle mühendislik bilimleri malzeme ve metalurji mühendisliği alanlarında ileri teknolojiye dayalı yeni nesil malzeme, proses, yöntem, sistem ve ürünleri araştırma ve geliştirmeyi, mühendislik bilimleri ve metalurji malzeme mühendisliği alanlarında araştırmalar yürüten farklı bilim dalları ve sanayi kuruluşlarının ortak projeler yürütmesini sağlamayı,


Ülkemizde malzeme teknolojileri, ısıl işlem teknolojileri, imalat teknolojileri, savunma teknolojileri ve iş sağlığı ve güvenliği konularındaki ar-ge çalışmalarını ileri teknolojiler kapsamı altında bir araya getirmeyi ve ortak projeler yürütmeyi,


Ulusal ve uluslararası sanayi, teknoloji ve endüstriyel ürünlerin nitelik, nicelik ve etkinlik durumları ve etkileri konularında test, analiz, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeyi, ileri teknolojiler konusunda ürün ve proseslere yönelik çalışmalar yaparak faydalı modeller geliştirmeyi,

İleri teknolojiler alanında araştırma çalışmaları yapmak isteyen özel sektör ve kamu çalışanlarına bu konuda ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere ileri seviye eğitim ve danışmanlık programları düzenlemeyi ve uygulamayı,


Ulusal ve uluslar arası bazda ileri teknolojiler konularında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarını takip etmeyi ve bu konuda ülkemizde kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları düzenlemeyi, kitap, dergi, makale ve benzeri yayım çalışmalarında bulunmayı,


İleri seviye sunmuş olduğu eğitim, danışmanlık, test ve analiz hizmetleri ile merkezin finansal olarak sürdürülebilir olması için gelir getirici kaynaklar oluşturmayı, bu amaçla işbirliği ve ortaklıklar geliştirmeyi kendine stratejik görev edinmiştir.

Fikri temelleri 2010 yılında atılan ve bu yıllarda daha çok eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle çalışmalarına başlayan, toplumumuzun eğitim kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir endüstriyel gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kuruluş olma vizyonunu benimseyen AYBİTAK Bilim ve İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme, araştırma, geliştirme ve inovasyon yetkinliklerini kullanarak bilim

detay
İrtibat Bilgileri
Adres

Gümüşpınar Mah. Atatürk Cad. Zühre Sok. Gazoğlu İş Merkezi No:4 Kat:2 34880 Soğanlık-Kartal İstanbul

Telefon

Tel: +90 216 451 31 16 Gsm: +90 532 407 57 65

Email

aybitak@aybitak.com

detay