Aybitak

Eğitim

İş Güvenliği ve İş Sağlığı İleri Seviye Eğitimleri

İş Güvenliği ve İş Sağlığı İleri Seviye Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği 'İSG'; İşin yapılması sırasında veya işyerindeki çalışma koşulları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin, iş kazalarının ortadan kaldırılması veya azaltılması konularının incelemesi ve uygulamaların bütünüdür.

Misyonumuz

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yükümlülüklerde bilgi, deneyim ve teknolojiyi birleştirerek müşterilerin ihtiyaçlarına proaktif yaklaşımla ileri seviyede rasyonel çözümler üretmek ve kalıcı hizmetler sunmak, müşterilerimize iş ortamlarında güvenli ve sağlıklı bir ortam hazırlamak.

Vizyonumuz

Ülkemizde ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan-işveren-devlet ortak paydasında verdiği hizmetlerle global yönlendiricilik rolüne sahip olmak. “Güven Duyulan, Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” ilkesinden sapmadan her geçen gün müşteri portföyünü genişletmek.

 

AYBİTAK’ın temel hedeflerinden biri de; İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip birey ve işletmeler oluşturmaktır.

 

AYBİTAK insan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanarak yasal çerçeveler içerisinde organizasyonları hedeflerine ulaştıracak İleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri vermektedir.

 

İleri seviyede verdiğimiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin ve özellikle işletme sahiplerinin yasal mevzuata tam hâkimiyetini sağlayıp aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri noktasındaki aksaklıkları görüp kontrolcü ve denetleyici rolünü artırmak ana hedeftir. Böylece doğabilecek olumsuzluklara karşı otokontrol mekanizmaları geliştirilmiş olmaktadır.

 

İleri seviyede verdiğimiz eğitim hizmetlerimizde temel politikalarımız;

 

İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki bütün çalışmalarımızı mevzuatlara bire bir uygun gerçekleştirmek,

 

Yönetim sistemi performansını gözden geçirerek proaktif bir yaklaşımla düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetler hakkında bilgilendirmek,

 

Verilen eğitim hizmetleriyle, işverenlerin ve çalışanlarının bilgi, yeterlilik, gelişimini sağlamak ve iş güvenliği ve sağlığı açısından davranış değişikliği oluşturmak

 

Hizmet süresi boyunca ve sonrasında her zaman teknolojik ve profesyonel hizmet anlayışı ile çalışmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak.


Eğitim Talepleriniz İçin Tıklayınız

Fikri temelleri 2010 yılında atılan ve bu yıllarda daha çok eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle çalışmalarına başlayan, toplumumuzun eğitim kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir endüstriyel gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kuruluş olma vizyonunu benimseyen AYBİTAK Bilim ve İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme, araştırma, geliştirme ve inovasyon yetkinliklerini kullanarak bilim

detay
İrtibat Bilgileri
Adres

Gümüşpınar Mah. Atatürk Cad. Zühre Sok. Gazoğlu İş Merkezi No:4 Kat:2 34880 Soğanlık-Kartal İstanbul

Telefon

Tel: +90 216 451 31 16 Gsm: +90 532 407 57 65

Email

aybitak@aybitak.com

detay